Vores

Erhvervs cases

Simbuilt

Sådan har vi rådgivet andre med erhvervsbyggeri

Fælles for alle projekterne var, at forløbet startede med at bygherren gerne vil bygge og ville forhøre sig hvad der kunne lade sig gøre i forhold til deres ønsker og behov.

Vores rådgivning var yderst vigtig hele projektet igennem lige fra skitse til udførsel. I tæt dialog med bygherren skred projektet optimalt frem og uforudsete forhindringer blev løst på korrekt vis under Simbuilts rådgivning. Den optimale byggeproces opnåedes dels gennem kundens og håndværkerens egne udkastmaterialer og tegninger, der indeholdte egne ideer med overskuelige og entydige koncepter.

I erhvervsbyg er tidshorisonten og projektets flow især et fokuspunkt. Her krævede disse erhvervsprojekter en mere kortsigtet strategi, som Simbuilt fra hurtigt fra start udviklede de specifikke løsninger til.

Hos Simbuilt er du garanteret en funktionel byggeproces med hurtige og effektive løsninger, der holder.